Chin Education Initiative

Chin Education Initiative

  • Start: Oct 22nd, 2017
  • End: Oct 23rd, 2017
  • Time: 4:00 AM - 11:00 AM

Chin Education Initiative

မှ ကမကထပြုလျက် ကန်ပက်လက်ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ အလှူခံရရှိထားတဲ့ အဝတ်အစားများနှင့် မီးဖို ချေင်အသုံးအ ဆောင်များကို CCERR အဖွဲ့သားများမှ ဖြန့် ဝေရာ နောက်တိုး ကျား မ ကလေးလူကြီး ၁၅၀ဦးအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်

ဆက်သွယ်ရန်

Event location